Container on Site for Rent

คอนเทนเนอร์ให้เช่า ณ โครงการรังสิตพรอสเพอร์(พหลโยธิน กม.37) ขนาด 40ฟุต สำหรับเก็บของ หรือ สินค้าต่าง อัตราค่าเช่า 6,500บาท/เดือน