ความสำคัญของสถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหาร

เช่าสถานที่ผลิตอาหาร

ความสำคัญของสถานที่ตั้งโรงงานผลิตอาหาร

การเช่าสถานที่ผลิตอาหารของธุรกิจมีความสำคัญ ต้องเลือกให้เหมาะสม

การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหาร โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจการผลิตอาหาร สถานที่ตั้งโรงงานเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องของวัตถุดิบ สูตรการปรุง รสชาติ และบรรจุภัณฑ์ เพราะทุกสิ่งที่ระบุไปต้องอยู่ภายใต้โรงงานที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีความสะอาด ปราศจากสิ่งที่จะทำให้ขั้นตอนการผลิตเกิดผลเสีย การเช่าสถานที่ผลิตอาหารจึงไม่ใช่แค่ที่ไหนก็ได้แต่ต้องเลือกจากมืออาชีพที่เปิดให้เช่าโรงงานผลิตอาหาร เพิ่มเติมโอกาสทางธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจการผลิตอาหารมีอยู่จำนวนมากทั้งธุรกิจในครอบครัว ชุมชน ธุรกิจ SME ขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลาง หรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดไหนก็ตามหากขึ้นชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหาร การมองหาสถานที่ตั้งโรงงานต้องถูกจัดลิสต์ด้านความสำคัญในลำดับต้น ๆ เสมอ ด้วยเหตุนี้การจะเช่าสถานที่ผลิตอาหาร หรือมองหาสถานที่ให้เช่าโรงงานผลิตอาหารจะต้องมีปัจจัยที่ช่วยพิจารณาเพิ่มเติม ตามคำแนะนำที่จะบอกเลย

การเลือกเช่าสถานที่ผลิตอาหารมีปัจจัยสำคัญในเรื่องใดบ้าง?

1.ที่ตั้งถูกต้องตามกฎหมาย
สิ่งแรกเมื่อจะตัดสินใจจากบริการให้เช่าโรงงานผลิตอาหารที่ไหนก็ตาม สิ่งสำคัญมากสุดต้องมีเอกสารชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวเป็นทำเลถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำการผลิตอาหาร ตั้งโรงงานได้โดยไม่มีปัญหาอื่นใดเกี่ยวกับกฎหมายตามมาภายหลัง เพราะอย่าลืมว่าการย้ายของเข้า-ออก ย้ายเครื่องจักร ไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกอย่างมีต้นทุน หากต้องเปลี่ยนสถานที่ใหม่คงต้องเสียเงินอีกมหาศาล ยังไม่นับรวมกับเรื่องของค่าปรับ บทลงโทษต่าง ๆ ไหนจะภาพลักษณ์ชื่อเสียง พิจารณาเรื่องนี้จากเอกสาร และการยืนยันทั้งหมดจากหน่วยงานราชการดีที่สุด

2.สภาพแวดล้อมโดยรอบเหมาะสม
คำว่าสภาพแวดล้อมเหมาะสมเมื่อจะเช่าสถานที่ผลิตอาหารต้องประเมินเกี่ยวกับพื้นที่โดยรอบว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ไม่ควรใกล้กับชุมชน หรือสถานที่อยู่อาศัยของผู้คนมากเกินไป เพราะอาจสร้างการรบกวนต่อผู้อื่น ระบบการปล่อยน้ำทิ้งหลังบำบัดน้ำเสียเหมาะสม สะอาด ไม่อยู่ใกล้กับสถานที่ที่อัดแน่นไปด้วยสิ่งปฏิกูล เช่น กองขยะ ไม่มีแหล่งสะสมเชื้อโรค ไม่ใกล้กับสถานที่จัดเก็บวัตถุอันตรายทุกประเภท ไม่ควรใกล้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คอกสัตว์ สถานที่ทำการเกษตร ถนนหนทางทำมาอย่างดี ไม่มีน้ำขัง น้ำไม่ท่วม ไม่ใกล้กับบริเวณที่เกิดฝุ่นหรือควันมากกว่าปกติ เป็นต้น แม้การเช็กสภาพแวดล้อมอาจดูต้องประเมินนหลายด้านแต่เพื่อความมั่นใจเมื่อต้องตัดสินใจลงทุนก็จำเป็นต้องพิจารณาให้ครบถ้วน อย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้เป็นอันขาด

3.ขนาดโรงงานต้องเหมาะกับธุรกิจ
อีกเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีสำหรับการจะตัดสินใจลงทุนกับผู้บริการให้เช่าโรงงานผลิตอาหารคือเรื่องของขนาดโรงงาน อาจเริ่มจากการประเมินขนาดเครื่องจักรทั้งหมดที่ต้องใช้ ตามด้วยพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบซึ่งต้องแยกกลุ่มให้ชัดเจน เช่น วัตถุไวไฟ วัตถุติดไฟง่ายต้องแยกกับวัตถุดิบที่อาจก่อประกายไฟ หรือเป็นตัวนำไฟ มีพื้นที่การจัดวางสินค้าหลังผลิตที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เป็นสัดส่วนชัดเจน เมื่อขนาดของโรงงานเพียงพอ ก็จะช่วยให้ระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเช่าสถานที่ผลิตอาหารขนาดใหญ่เกินไปเพราะนั่นคือต้นทุนที่ธุรกิจต้องจ่ายด้วย 

4.ระบบสาธารณูปโภคต้องครบครัน
ยุคนี้เรื่องของระบบสาธารณูปโภคเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจไม่แพ้กัน เพราะต่อให้โรงงานผลิตสินค้าออกมาดีแค่ไหน แต่ถ้าเข้า-ออกยาก ติดต่อยาก หรือระบบไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต มีปัญหาบ่อย ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำธุรกิจแน่นอน ก่อนตัดสินใจจึงต้องตรวจสอบให้ระบบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช็กสัญญาณอินเทอรเน็ต กำลังการจ่ายไฟ สถิติการถูกตัดไฟหรือไฟตกบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ไปจนถึงถนนหนทางในการเข้า-ออกโรงงานควรมีไฟส่องสว่าง ถนนเรียบเสมอ ไม่ขรุขระเป็นหลุมบ่อ น้ำไม่ท่วมขังด้วย

5.มาตรฐานด้านการก่อสร้าง
การก่อสร้างที่ได้มาตรฐานย่อมช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานแต่ละวันเป็นอย่างดี คงไม่มีใครชอบแน่หากทำงานแล้วต้องคอยระแวงเรื่องของตัวโรงงาน เช่น การสั่นสะเทือน หลังคามีน้ำรั่ว พื้นยวบหรือยุบตัว มีรอยร้าวตามผนัง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ก่อนตัดสินใจเช่าแนะนำให้หาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบสภาพ หรือพื้นฐานเบื้องต้นสามารถเช็กได้จากวัสดุการก่อสร้างโรงงานที่ถูกใช้เลยว่ามีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหน

6.ทำเลเดินทางสะดวก
ความสำคัญสุดท้ายที่อยากแนะนำสำหรับธุรกิจที่ต้องการเช่าสถานที่ผลิตอาหารนั่นคือเรื่องของทำเลการเดินทางต้องไม่ห่างไกลจากความเจริญมากเกินไป ใกล้กับถนนใหญ่ ถนนหลักที่รถทั่วไปขับผ่าน ยิ่งใกล้กับทางด่วนจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้ดีเยี่ยม ซึ่งเหตุผลของเรื่องทำเลการเดินทางไม่ใช่แค่ความรวดเร็ว ความสะดวกของตัวลูกค้า หรือธุรกิจของคุณเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยประหยัดต้นทุนด้านค่าขนส่งเพิ่มเติมอีกด้วย 

การให้ความสำคัญของสถานที่ตั้งโรงงานเมื่อวางแผนจะเช่าสถานที่ผลิตอาหารจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ เสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ มากไปกว่านั้นยังมีประโยชน์ในอีกหลายด้านสำหรับตัวธุรกิจเองอีกด้วย ซึ่งธุรกิจอาหารแห่งไหนกำลังมองหาที่เช่าโรงงานแห่งใหม่ หรือกำลังวางแผนขยายธุรกิจ รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท บริการโกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า รังสิต (Factory for rent Thailand) บนพื้นที่ทำเลทอง ที่เน้นพื้นที่ทำงาน และยังอยู่ในพื้นที่ไกลจากแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน เราให้บริการเช่าสถานที่ผลิตอาหาร เช่าคลังสินค้าแบบ Built to suit warehouse โดยเน้นที่การพัฒนาคลังสินค้า หรือโกดังสินค้าที่สร้างตามความต้องการของผู้เช่า มีการตกลงทำสัญญากับผู้เช่าก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงงาน เพื่อรองรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่กำลังพัฒนา มีความยืดหยุ่นกับทุกประเภทธุรกิจ รองรับการขยายกิจการไปยังอาคารข้างเคียงได้ในอนาคต

ค้นหาคลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า โรงงานให้เช่า ปทุมธานี (Factory For Rent Thailand)
ที่โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท บริการให้เช่าโรงงาน เช่าโกดัง คลังสินค้าคุณภาพสูง
โดยเน้นที่การสร้างตามความต้องการของผู้เช่า (Built to Suit Factory)
โทร. 02-516-1134, 02-902-0407-09
อีเมล: marketing@rpe.co.th

 

Join the conversation