ชวนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภาพในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ!

ชวนปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภาพในโรงงานให้มีประสิทธิภาพ!

วิธีปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโกดัง โรงงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมการผลิต คลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่า กำลังเผชิญกับปัญหาว่ามีส่วนสำคัญในการสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ ของเสียที่เป็นพิษ และการปนเปื้อนทางน้ำ สารพิษ และวัตถุอันตรายที่ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมของเรา ไม่เพียงแต่โลกของเราต้องที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น แต่สุขภาพของเราก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน และเพื่อให้โรงงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามีวิธีในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงงานให้เช่า เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนมาแนะนำกัน 

คลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่า สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง? 

1.มลพิษทางอากาศ
โรงงานอุตสาหกรรมมีส่วนสำคัญต่อมลพิษทางอากาศ ปริมาณก๊าซพิษที่โรงงานปล่อยสู่อากาศจะเพิ่มความเสียหายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

2.ภาวะโลกร้อน
ในคลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่า สารพิษ และก๊าซ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน จะถูกเผา และสูบออกสู่ชั้นบรรยากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทนดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์จึงส่งผลต่ออุณหภูมิของดาวเคราะห์โดยตรง ทำให้โลกร้อนขึ้น ภาวะโลกร้อนส่งผลให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ ทำให้เกิดสึนามิ พายุเฮอริเคน น้ำท่วม และภัยธรรมชาติอื่น ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการละลายของน้ำแข็งขั้วโลก

3.ภัยด้านสุขภาพ
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่าทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าโรคมาลาเรีย และโรคเอดส์อีกด้วย และยังมีผลกระทบอื่น ๆ ของมลพิษทางอากาศ ดังนี้

  • ความเสียหายของปอด: มลพิษทางอากาศไม่เพียงแต่ยับยั้งอัตราการเจริญเติบโตตามปกติของปอดเท่านั้น แต่ยังเร่งการทำงานของปอดให้เร็วขึ้นอีกด้วย
  • ความเสียหายของตับอ่อน: มลพิษทางอากาศเชื่อมโยงกับการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่ 2
  • ความเสียหายของหัวใจ: โรคหลอดเลือดหัวใจจำนวนมาก เช่น โรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดมีความเชื่อมโยงกับมลพิษทางอากาศ
  • ความเสียหายของสมอง: การเจริญเติบโตของสมองในเด็กเล็ก และสตรีมีครรภ์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

วิธีปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในคลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่า ให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 

1.เปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานสะอาด
สาเหตุของปัญหามลพิษ และปัญหาน้ำเสียนั้น มักจะมาจากภาคอุตสาหกรมต่าง ๆ เพราะมีโรงงานบางแห่งที่ยังใช้ถ่านหิน และปิโตรเลียมเป็นพลังงานหลัก ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนโดยตรง การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบนั้น สามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานน้ำ และแสงอาทิตย์

2.ดำเนินการตรวจสอบพลังงาน
การตรวจสอบพลังงานเป็นกระบวนการประเมินว่าอุปกรณ์หรือขั้นตอนใดที่ใช้พลังงานในระดับสูงสุด เมื่อคลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่าตรวจพบแล้ว ก็จะมีจุดเริ่มต้นในการลดการใช้พลังงาน ซึ่งอุปกรณ์จะปล่อยพลังงานความร้อนทิ้งจำนวนมาก เพื่อใช้ประโยชน์จากความร้อนที่สูญเปล่านี้ โรงงานสามารถลงทุนในระบบโคเจนเนอเรชั่น ซึ่งใช้พลังงานความร้อนที่ผลิตโดยอุปกรณ์เพื่อให้ความร้อนแก่น้ำ หรือพื้นที่ให้ความร้อนปานกลางได้

3.รีไซเคิล
คลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่าต่าง ๆ ก็ผลิตของเสียเป็นจำนวนมากเช่นกัน แทนที่จะโยนทุกอย่างทิ้งไป ให้ประเมินเพื่อดูว่ามีอะไรที่คุณสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ ไม่เฉพาะในกระบวนการผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการใช้ทั้งสถานที่ด้วย และยังสามารถให้ความรู้แก่พนักงานในการแยกแยะขยะจากวัสดุรีไซเคิลได้ หรืออาจลองติดต่อชุมชน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่อาจสนใจวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำไปทำประโยชน์ หรือทำโครงการต่าง ๆ ได้ 

4.ใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน
การใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของคลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่าได้อย่างแน่นอน หนึ่งในวิธีแก้ปัญหาทั่วไปที่บริษัทต่าง ๆ ใช้คือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หากการเปลี่ยนทั้งหมดมีราคาแพงเกินไป หรือไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่จำกัด โรงงานสามารถใช้ ทั้งแหล่งพลังงานทดแทน และแหล่งดั้งเดิมร่วมกันเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หากเป็นไปได้ ให้ใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก และเปลี่ยนไปใช้แหล่งคาร์บอนเมื่อแหล่งพลังงานหมุนเวียนลดลง

5.ติดตั้งระบบการกรองอากาศ
การติดตั้งระบบการกรองอากาศในคลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่า ก็เพื่อดักจับมลพิษที่เป็นอันตรายก่อนจะปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งจะช่วยกำจัดก๊าซพิษ และสารอันตรายอื่น ๆ ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่อากาศได้อีกด้วย

6.เลือกวัสดุที่ไม่มีสารพิษในการผลิตสินค้า
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในคลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่าที่ได้ผลดีคือ การเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ตัวอย่างเช่น

  • หลีกเสี่ยงสารเคมีอันตรายในการผลิตสินค้า เพราะจะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของพนักงาน และปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียม
  • เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้ ไม้ไผ่ ฝ้าย
  • เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ หรือวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้

7.ผลิตสินค้าให้พอดีกับความต้องการ
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และคลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่า มีกำลังการผลิตหลายพันล้านตันต่อปี และมีการเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทำให้สร้างคาร์บอนฟุตปริ้นท์ไว้จำนวนมหาศาล ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะโลกร้อน การปรับปรุงที่ดีคือ ควรวางแผนกลยุทธ์ และกำหนดการผลิตสินค้าใหม่ โดยผลิตให้พอดีกับความต้องการ เพื่อให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด

ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคกำลังผลักดันให้ผู้ผลิตนำแนวทางปฏิบัติมาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในคลังสินค้า โกดัง และโรงงานให้เช่า ให้มีความยั่งยืนมากขึ้น ด้วยการลดมลพิษ การรีไซเคิล และลดการผลิตของเสีย ธุรกิจต่าง ๆ จึงสามารถปรับปรุงผลประกอบการของตนในขณะที่ยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยได้ การใช้หลักปฏิบัติด้านการผลิตที่ยั่งยืนไม่เพียงแต่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงชื่อเสียงของแบรนด์ และดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

หากท่านใดกำลังมองหาที่เช่าโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้าแห่งใหม่ หรือกำลังวางแผนขยายธุรกิจ รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท บริการโกดังให้เช่า ปทุมธานี โกดังให้เช่า รังสิต (Warehouse for rent) บนพื้นที่ทำเลทอง ที่เน้นพื้นที่ทำงาน และยังอยู่ในพื้นที่ไกลจากแหล่งชุมชน เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภคครบครัน เราให้บริการเช่าสถานที่ผลิตอาหาร เช่าคลังสินค้าแบบ Built to suit warehouse โดยเน้นที่การพัฒนาคลังสินค้า หรือโกดังสินค้าที่สร้างตามความต้องการของผู้เช่า มีการตกลงทำสัญญากับผู้เช่าก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างโรงงาน เพื่อรองรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมที่กำลังพัฒนา มีความยืดหยุ่นกับทุกประเภทธุรกิจ รองรับการขยายกิจการไปยังอาคารข้างเคียงได้ในอนาคต

ค้นหาคลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า โรงงานให้เช่า ปทุมธานี (Factory For Rent Thailand)
ที่โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท บริการให้เช่าโรงงาน เช่าโกดัง คลังสินค้าคุณภาพสูง
โดยเน้นที่การสร้างตามความต้องการของผู้เช่า (Built to Suit Factory)
โทร. 02-516-1134, 02-902-0407-09
อีเมล: marketing@rpe.co.th

 

Join the conversation