โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท

โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท ร่วมกับ ลูกค้าในโครงการ จัดสัมมนาพิเศษ ในหัวข้อ Fire Protection Meeting เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันอัคคีภัย ให้กับลูกค้าภายในโครงการ พร้อมทั้งจะติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเพิ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าภายในโครงการ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2556 ณ ห้องประชุมโครงการ