บริษัท Steve & James เซ็นสัญญาเช่าโครงการ RPE II

บริษัท Steve & James โดย Mr. Sutham Srimasorn เซ็นสัญญาเช่าล่วงหน้า พื้นที่ขนาด 3000 ตร.ม. โครงการ Rangsit Fortune Estate ร่วมกับคุณ นริศรา ศุภวานิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด โดยอาคารชุดแรกจะแล้วเสร็จ ปลายปี 2566