งานเปิดตัวบริษัท ACT ISHIHARA (THAILAND) CO.,LTD.

คุณนริศรา ศุภวานิช ผู้จัดการโครงการ Rangsit Prosper Estate ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดตัวโรงงานใหม่ของบริษัท ACT ISHIHARA (THAILAND) CO.,LTD. เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552