งานสัมมนา P.L.Law

คุณธานิศ เกศวพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และกรรมการกฤษฎีกา ให้เกียรติมาบรรยายให้กับลูกค้าโครงการ Rangsit Prosper Estate และพนักงานในเครือ ในหัวข้อ “พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551” (P.L.Law) ณ ห้องประชุม RPE เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552