งานสัมมนา BOI สำหรับลูกค้า RPE

คุณนริศรา ศุภวานิช ผู้จัดการโครงการ Rangsit Prosper Estate ร่วมกับ คณะวิทยากรจาก Board of Investment (BOI) คุณวิญญ เล้าพูนพิทยะ และคุณพิณจิต ฤทธิ์รณศักดิ์ จัดงานประชุมสัมมนาในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน” ให้กับลูกค้าภายใน โครงการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีลูกค้าในโครงการให้ความสนใจ และเข้าร่วมสัมมนากว่า 30 บริษัท ทั้งนี้ลูกค้าในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และทำขอรับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ภายในสิ้นปี 2552 จะได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนเทียบเท่า Zone 3 ในพื้นที่โรงงานเช่าของ Rangsit Prosper Estate