งานบริจาคโลหิตกับสภากาชาด

โครงการ Rangsit Prosper Estate Co.,Ltd. และบริษัท Casco Adhesives Co.,Ltd. ร่วมกับสภากาชาด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่ รพ.พระมงกุฎฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ณ ห้องประชุมของโครงการ โดยมีลูกค้าภายในโครงการเข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่า 140 ท่าน