กำแพงโครงการ

โครงการรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท ทุ่มเงินลงทุนกว่า 50 ล้านบาท เพื่อสร้างรั้วคสล. กันน้ำ 100% ล้อมรอบโครงการ พร้อมระบบระบายน้ำใหม่ เพื่อให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนภายในโครงการ และ นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติม โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2555 พร้อมกันนี้ยังทำการปรับปรุง ด้านหน้าโครงการให้สวยงามทันสมัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้สมกับเป็นผู้นำโครงการ โรงงาน และ คลังสินค้าให้เช่าในย่านรังสิต ปทุมธานี